Njoftime

 

Njoftim per vend te lire pune:

 

      Magazinier 

 

Kerkesa te vecanta per kandidatet:

  • Te kete minimalisht arsimin e mesem
  • Te kete te pakten 3 vjet eksperience pune
  • Te kete aftesi te punes ne grup

 

Kandidatet duhet te paraqesin brenda dates 29.05.2020 ne AMLF dokumentat si me poshte:

1. Kerkesen per aplikim 

2. CV

3. Fotokopje te noterizuar te diplomes/defteses

4. Fotokopje te librezes se punes

5. Fotokopje te kartes se idenditetit

6. Deshmi e gjendjes gjyqesore

 

 


 

 

    


  

 


        

  


    

  Postuar me 23/01/2017


 

   

 

Saturday the 30th. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker