Subjektet e Licensuara

 

 

         1. Llotaria Kombëtare

Emri i Shoqerise Adresa e Selise Nipti
Lotaria Kombetare Rr, Murat Toptani 13, Eurocool, Kali 6°, 1001, Tirane L 22119005 R

 

      2. Bingo Televizive

Emri i Shoqerise Adresa e Selise Nipti
"National" SH.A. Rruga "Donika Kastrioti", Vila 9/1, Tirane L 81323029 B

       

        3. Kazino

Emri i Shoqerise Adresa e Selise Nipti
Regency Kazino    Rr. “Deshmoret 4 Shkurtit”, Parku “Rinia”, kompleksi Taiwan, kati i parë,Tiranë K 51711801 L

          

        4. Kazino të vendosura në hotele me 5 yje

Emri i Shoqerise Adresa e Selise Nipti
ADRIA ENTERTAINMENT Sh.A  Rr. "Abdi Toptani" ,Torre Drin,kati 12,ap.Tiranë K62016002B
INFINITY INVESTMENT SH.A.                Rr. "Brigada VIII", ndertesa Nr.6, hyrja Nr.7, ap. Nr.1, 1019, Tirane L61716024F
ENTERTAINMENT & GAMING Sh.A                Rruga "Ismail Qemali" Pallati Nr. 34, Kati 5, Tirane M02424014D
SPACE + Sh.A Tiranë, Hotel Marriot Tirana, Kati 0-3,Pasuria Nr. pas. 7/5,Sheshi Italia M11823034A
IMPERIAL GROUP Rr."L.Gurakuqi",pall."Big Mar",pallati 12 katësh,kati 1,Tiranë L02424005D
BALKAN INTERACTIVE GROUP SH.A Rr."Ismail Qemali", pallati nr.34, kati 2, Tiranë M22120033F

     

        

       

Wednesday the 29th. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker