Njoftim mbi fituesit e procedures se levizjes paralele ne Kategorine Ekzekutive  
      
   
Ne kuader te perfundimit te procedures se levizjes paralele, fituesit jane personat si me poshte: 
  
  • Eridan Mucaj - Inspektor ne Sektorit e Kontrollit ne Drejtorine e Kontrollit dhe Masave Shtrenguese
  • Elton Shametaj - Inspektor ne Sektorit e Kontrollit ne Drejtorine e Kontrollit dhe Masave Shtrengues​e
  • Gerando Skreli - Inspektor ne Sektorin e Masave Shtrenguese ne Drejtorine e Kontrollit dhe Masave Shtrenguese

Thursday the 7th. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker