Ligje
                    AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJRAVE TË FATIT

 


 

 

 

 

 

 


 

Historiku me ndryshimet e bera ne vite:

 

 

 

 

 

 

  • Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8701, datë 1.12.2000

           "Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet, të ndryshuar.

 

  •  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

            "Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet", të ndryshuar.

 

  •  Për disa ndryshime dhe një shtesë në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

            "Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet", të ndryshuar.

 

  • Për disa ndryshime në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

           "Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet", i ndryshuar.

 

 

 

 

Sunday the 21st. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker