Ligje
                    AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJRAVE TË FATIT

 


 

 

 

 

 


 

Historiku me ndryshimet e bera ne vite:

 

 

 

 

 

 

 • Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8701, datë 1.12.2000

           "Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet, të ndryshuar.

 

 •  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

            "Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet", të ndryshuar.

 

 •  Për disa ndryshime dhe një shtesë në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

            "Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet", të ndryshuar.

 

 • Për disa ndryshime në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

           "Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet", i ndryshuar.

 

 

 

 

Lajme

 • Autoriteti i Mbikeqyrjes se Lojrave te Fatit njofton

   

   

   

Monday the 23rd. Adresa: Ministria e Financës, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 E-mail: sekretaria@amlf.gov.al; web: www.amlf.gov.al E-mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker