Vendime të Këshillit të Ministrave  

                                                AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJRAVE TË FATIT
 

 

 

 

 

 

 

                     

  • Për kalimin në përgjegjësi administrimi të disa ambienteve, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare te Ministria e Financave,

për Autoritetin e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

 

  • Për miratimin e kritereve të vlerësimit të garës, të dokumenteve standarde dhe strukturës së komisionit të vlerësimit të aplikimeve,

për dhënien e licencës për Lotarinë Kombëtare.

 

  • Për miratimin e kritereve të vlerësimit të garës, të dokumenteve standarde dhe strukturës së komisionit të

vlerësimit të aplikimeve, për dhënien e licencës për Lotarinë Kombëtare.

 

  • Për përcaktimin e strukturës së komisionit të shqyrtimit të aplikimit, të kritereve, të dokumentacionit e të kushteve, që duhet të plotësojë aplikanti,

për t’u  pajisur me licencë për kazino, si dhe të rasteve të revokimit apo të pezullimit të kësaj licence.

  

 

 

 

 

  • Për disa ndryshime në vendimin nr. 622, datë 12.11.2001 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e zonave,

ku mund të hapen kazino", të ndryshuar.

 

 

  • Për disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 238, datë 13.04.2001 të Këshillit të Ministrave

"Për kriteret e dhënies së lejes për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet", të ndryshuar.

 

  • Për shfuqizimin e vendimit nr. 240, datë 13.04.2001 të Këshillit të Ministrave "Për ndarjen e të ardhurave,

që rrjedhin nga ushtrimi i veprimtari së nga subjektet e licencuara për lojëra fati, kazino dhe hipodrome".

 

  • Per nje ndryshim ne vendimin nr. 238, date 13.04.2001 te Keshillit te Ministrave

"Per kriteret e dhenies se lejes per lojerat e fatit, kazinote dhe hipodromet", te ndryshuar.

 

  • Per nje ndryshim ne vendimin nr. 238, date 13.04.2001 te Keshillit te Ministrave

"Per kriteret e dhenies se lejes per lojerat e fatit, kazinote dhe hipodromet".

 

 

 

 

 

Për përcaktimin e kushteve dhe të kërkesave teknike që duhet të plotësojë subjekti që do të licencohet për kategorinë “Lojëra elektronike në distancë”

Wednesday the 29th. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker