Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve.

 

 

Nr

Data e Regjistrimit të Kërkesës

Objekti

Data e Kthimit të Përgjigjes

Statusi i Kërkesës

Tarifa

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
Monday the 23rd. Adresa: Ministria e Financës, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 E-mail: sekretaria@amlf.gov.al; web: www.amlf.gov.al E-mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker