Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve.

 

 

Nr

Data e Regjistrimit të Kërkesës

Objekti

Data e Kthimit të Përgjigjes

Statusi i Kërkesës

Tarifa

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
Friday the 22nd. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker